មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ៈ ក្រសួងកំពុងធ្វើកិច្ចការងារលើករណីមន្ត្រីប្តឹងរលោក អាង ណារិទ្ធ ប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ពាក់ព័ន្ធទៅនិងភាព មិនប្រក្រតីមួយចំនួន និងការប្រព្រឹត្ត អំពើពុករលួយ

ភ្នំពេញៈ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងរៀបចំ ដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានប្រយុទ្ធនៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូនេះ ក្រុមការងារក្រសួងកំពុងធ្វើកិច្ចការងារករណីមន្ត្រីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ធ្វើលិខិតស្នើទៅលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំ ដែន ដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ស្នើសុំ ផ្លាស់ ប្តូរលោក អាង ណារិទ្ធ ប្រធានមន្ទីរ រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់និង សុរិយោដី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ពាក់ព័ន្ធ ទៅនិងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួន និងការ ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយថែមទៀតផង។

Recommended For You